Tugiteenused

Õppimise ja koolieluga toimetuleku abistamiseks on õpilastele koolis järgmised tugiteenused:
 
 
  • õpetajate konsultatsioonid väljaspool ainetunde;
  • pikapäevarühmade tunnid 1.- 4. klassini;
  • õpiabirühm ajutiste õpiraskustega õpilastele;
  • sotsiaalpedagoogiline abi (sotsiaalpedagoog );
  • eripedagoog kahel päeval nädalas ( K, N)
  • meditsiiniline abi.

Tunniplaan

Leia meid sotsiaalmeediast

kiusamisest

ettevkool2

nutilabor

tervist_edendav_kool_logohitsa1eenet_logoProgeTiiger_Logo_horisontaal_EST_web1Erasmus+ väike
embed_badge