Sotsiaalpedagoogi teated lapsevanematele

05.septembril 2016 algusega kell 17.30 toimub Järvamaa Rajaleidja keskuses (Pärnu mnt 54, Paide) teemaõhtu “Autistlik laps koolis: kuidas toime tulla?”

*****

Kus on erilise lapse koht?

Kõik lapsed on erilised ja edasiste õppimise ning töötamisvõimaluste planeerimine seab igaühele erinevaid ootused ja nõuded. 4. aprilli lastevanemate koolis tutvume lähemalt kutseõppe võimalustega peale põhikooli või gümnaasiumi lõpetamist, anname ülevaate Eesti kutseõppevõrgustikust ja pöörame rohkem tähelepanu Järvamaa Kutsehariduskeskuse võimalustele. Meile tulevad külla Järvamaa Kutsehariduskeskuse õppe- ja kasvatusala asedirektor Riina Muuga ja õpinõustaja Kristi Koit.

Seekord on väga oodatud lapsevanematega ühinema ka lõpuklasside õpilased, kellel on plaanis oma õpiteed jätkata just kutsehariduse valdkonnas. Kindlasti leitakse vastused mitmetele kutseharidust puudutavatele küsimustele!

Lastevanemate kooli veavad Järvamaa Rajaleidja keskuse karjäärispetsialistid Sirli Kriisa ja Kätlin Merisalu. Kohtumiseni 4. aprillil kell 17.30-18.45 Paides, Pärnu tn 56!

Osalemine lastevanemate koolis on tasuta ning ilma eelregistreerimiseta. Oodatud on kõik huvilised!

*****

Autismispektrihäiretega laste vanemad leiavad toetust ja mõistmist tugirühmast

Esmaspäeviti kell 17.30–19.00 toimuvad Järvamaa Rajaleidja keskuses (Pärnu 54, Paide) autismispektri häiretega laste vanemate tugirühma kokkusaamised. Tugirühma eesmärk on eelkõige vabas ja usaldusväärses õhkkonnas oma mõtteid jagada ning tunnetada, et ei olda oma murega üksi, leida toetust ja mõistmist.

Toimumisajad koos teemadega: 

22.02  „Autistlik laps lasteaias ja koolis. Mis on õppimises teisiti?“

28.03 „Autistliku lapse kõne. Erinevad kommunikatsiooni võimalused“

25.04 „Autistlik laps ja huvitegevus. Millised on võimalused? Kust saada tuge?“

23.05 „Autistliku lapse tervis. Riietumine ja söömisharjumused“

Tugirühm on alati avatud uutele liikmetele ja osaleda võib seni, kuni selleks on vajadus. Tugirühmast  osavõtt on tasuta ja ilma eelneva registreerimiseta.

*****

Lastevanemate kool Järvamaa Rajaleidja keskuses!

Käesoleva aasta esimene Lastevanemate kool toimub esmaspäeval, 1. veebruaril 2016 kell 17.30 -19.00 Järvamaa Rajaleidja keskuses. Osalemine Lastevanemate koolis on tasuta ning ilma eelregistreerimiseta. Oodatud on kõik huvilised! Seekordset Lastevanemate kooli arutelu juhib keskuse psühholoog Marie Maarend ning teema, millele keskendutakse, on laste emotsionaalse arengu toetamine. Kokkusaamisel räägitakse ja proovitakse läbi erinevaid meetodeid ja võimalusi, kuidas olla igapäevaselt toeks oma lapse emotsionaalsete toimetulekuoskuste arendamisel.

Sotsiaalsed oskused hõlmavad endas eesmärgile suunatud õpitud käitumismaneere, mis võimaldavad inimesel efektiivselt suhelda ja funktsioneerida erinevates sotsiaalsetes keskkondades (Sheridan & Walker, 1999). Laste sotsiaalsete oskuste areng toimub õppimise kaudu, mitte ei juhtu iseenesest. Üks olulisi sotsiaalsete oskuste valdkondi on enesejuhtimine, mis sisaldab endas emotsioonidega toimetulekut, mis omakorda sõltub emotsionaalsest arengust. Lapse emotsionaalse arengu tase on olulise tähtsusega tema toimetulekul inimsuhetega, uute teadmiste omandamisega ja sellega, kui edukas ja õnnelik on laps oma tulevases iseseisvas elus. Nii nagu kõik teised oskused, on emotsioonidega seotud oskused arendatavad ja õpetatavad.  Mängude ja tegevuste kaudu õpivad lapsed enda ja teiste tundeid ära tundma, neid nimetama, nägema emotsioonidega seonduvaid põhjuseid ja leidma olukorda sobivaid väljendusviise. Nii põhiemotsioonide (rõõm, kurbus, viha, hirm, vastikus, üllatus) kui kompleksemotsioonide (uhkus, häbi, uudishimu jpt.) mõistmisega seotud oskusi saab ja tuleb teadlikult arendada lasteaiaealistel lastel, kuna siis on laste emotsioonide mõistmise arengus tundlik periood.

Lastevanemate kooli 2015/2016 õppeaastal on toimunud neli loengut meie spetsialistide juhtimisel. Arutletud on psühholoogilistel, sotsiaalpedagoogilistel, logopeedilistel ning karjäärialastel teemadel. Seni toimunud aruteludes on kokku osalenud 43 huvilist.

Lisainfo:
Marie Maarend
Psühholoog
Järvamaa Rajaleidja keskus
 5885 3653
 

 

***

Huvitavat lugemist praegustele ja tulevastele lapsevanematele!

Sotsiaalkindlustusameti poolt edastatud Soomest pärit materjal lapsevanemaks olemisest, mis on nüüd valminud kujundatuna eesti keeles.

http://www.e-julkaisu.fi/ensi_ja_turvakotien_liitto/turvalise_lapsepolve_poole/

 

****

Esmaspäeval, 25. jaanuaril 2016.a. kell 17.30 – 19.00 on Järvamaa Rajaleidja keskuses (Pärnu tn 54, Paide) selle aasta esimene autismispektrihäiretega laste vanemate tugirühma kokkusaamine.

Türi Põhikooli eripedagoog Ingrit Talvist tutvustab 2015.a läbi viidud uurimust autismispektrihäiretega laste vanematele  ja teistele lähedastele mõeldud tugirühma vajalikkusest Paide linnas. Talvist aitab kaasa MTÜ Järvamaa Autismiühinguloomisele.

Tugirühma esimesel kohtumisel pannakse ühiselt paika uue hooaja põhiteemad, loodava tugigrupi põhimõtted, märksõnad ja alustalad. Oodatud on kõik autismispektrihäiretega laste vanemad ja õpetajad. 

Tugirühma eesmärk on eelkõige vabas ja usaldusväärses õhkkonnas oma mõtteid jagada ning tunnetada, et ei olda oma murega üksi, leida toetust ja mõistmist. 

Tugirühm on alati avatud uutele liikmetele ja osaleda võib seni, kuni selleks on vajadus. Tugirühmas osalemine on tasuta ning ilma eelneva registreerimiseta.

 

Lisainfo:

Elo Siska

eripedagoog

****

Räägime autismist. Ausalt ja avameelselt.

Esmaspäeval, 23.novembril algusega kell 17.30 toimub Järvamaa Rajaleidja keskuses (Pärnu tn 54, Paide) vestlusring teemal „Räägime autismist. Ausalt ja avameelselt.“

Vestlusringi ootame kõiki autismispektri häiretega laste vanemaid, spetsialiste ja teisi huvilisi kaasa mõtlema teemal, millised on meie maakonna võimalused  ja soovid autismispektri häiretega laste vanemate tugigrupi loomiseks.

Vestlusringi juhivad külalised naabermaakonnast Raplamaalt:

Kaja Leppik on MTÜ Rapla Autismiühing juhatuse esimees, töötab igapäevaselt õpetajana, õppenõustajana Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumis. Kaja Leppik on 15-aastase Aspergeri sündroomiga poja ema.

Alic Aaso on MTÜ Rapla Autismiühing aktiivne liige, Raikküla Kooli hoolekogu esimees. Alic Aaso töötab  lasteaiaõpetajana Järvakandi lasteaias "Pesamuna".  Alic Aaso peres kasvab 12-aastane autismispektri häirega poeg.

Nii Kaja Leppik kui Alic Aaso on omandanud sotsiaaltöö kõrghariduse Tallinna Ülikoolis. Õpetajana, sotsiaaltöötajana ja praktikuna on neil kogemus, kuidas korraldada autistliku lapse õppe- ja kasvatustegevust, nõustada lapsevanemaid ja teha koostööd kohaliku omavalistusega. Samaaegselt on neil ka tugigrupi loomise kogemus.

Üritus on kõigile osalejatele tasuta ning ilma eelregistreerimiseta!

 

*****

 

ATH-2

                                            ***     ***     ***     ***     ***      ***

ATH-1

 

 

 

               

 

 

Eelviimast korda sellel õppeaastal lastevanemate kool!

 

 

Rajaleidja ootab taas kõiki huvilisi lastevanemate kooli 11. mail kell 17.30-18.45, kus koos karjääriinfo spetsialist Piia Uuspõlluga otsida vastuseid teemale

 

„Kuhu ja kuidas edasi?“

Kevad on ilus aeg , kus paljude noorte üks etapp haridusteest lõpeb ja kätte saadakse lõputunnistus. Lapsevanemana või õpetajana hoolime ja tahame värskele lõpetanule parimat. Seega on hea teada:

·         Kuidas aidata noorel meelepärast tulevikku kavandada

·         Kust saab infot hariduse, tööturu ja elukutsete kohta

·         Tutvustame uuendusi kutsehariduses – teise, kolmanda, neljanda ja viienda taseme kutseõpe, osaoskused, EKAP

·         Räägime noortest, kelle koolitee on katkenud – võimalused haridussüsteemi naasmiseks või tööturule minemiseks.

 

 Osavõtt tasuta ja eelnevalt registreerima ei pea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***

*Seekordne Lastevanemate kool toimub Järvamaa Rajaleidja keskuses

 

13.aprillil kell 17.30-18.45 psühholoog Marie Maarendi juhtimisel.  *
*Teema, mida lastevanematega (aga ka õpetajatega ning teiste huvilistega)
käsitletakse, on „**Kuidas mu lapsel päriselt läheb? Enesehinnangu roll
lapse hakkamasaamisel**“.*
Eneseusk, enesekindlus, eneseväärikus – need on olulised märksõnad lapse ja
noore toimetulekul praegusel hetkel ja tulevikus. Uuringud on näidanud, et
inimese edukus sõltub rohkem eneseusust kui võimetest, seda nii õppetöös,
spordis, muusikas kui ka muudes valdkondades.  Lastevanemate koolis
jagame *praktilisi
nõuandeid* laste ja noorte enesehinnangu soodustamiseks, hoidmiseks ja
tõstmiseks ning sellest, kuidas ära tunda lapse enesehinnangu langust*. *

 

Osalemine on tasuta!

 

###

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) tugirühm Järvamaa Rajaleidja keskuses

23.03 – ATH lapse enesehinnang ja motivatsioon. Kuidas tõsta lapse enesehinnangut ja säilitada tema motivatsiooni erinevate tegevuste raames? Tugirühma juhib psühholoog Marie Maarend, marie.maarend@rajaleidja.ee, 5885 3653. 
 

###

 
Lastevanemate kool tuleb taas! 
Kohtume 12. jaanuaril kell 17.30 Järvamaa Rajaleidja keskuses. 
Seekord pöörame tähelepanu karjääriteemadele. Otsime vastuseid peaküsimusele „Kas minu unistused on ka minu lapse unistused?“  
Mõtleme, kuidas toetada oma lapse elukutsevalikuid; uurime, kas ema-isa ootused ja lootused on ka lapse huvid ja soovid; arutleme, kas me oleme tõesti nii erinevad ning kuidas tervisehäired võivad mõjutada edasisi töövõimalusi.
 
Oodatud on kõik lapsevanemad ja õpetajad, keda see teema kõnetab! Eelregistreerimist ja osalustasu ei ole!
 
Teemat aitab lahti harutada karjäärinõustaja Sirli Kriisa.

###

Järjekordne Lastevanemate kool Järvamaa Rajaleidja keskuses toimub 8.detsembril kl 17.30-18.45 ning sel korral on jõulukuule sobivalt  teemaks armastus, suhted, heaolu (ja kingitused).

 

Armastatud olemise vajadus on meie kõigi üks olulisemaid vajadusi. Lapsed tahavad kirglikult teada, kui väga vanemad neid armastavad. Iga laps (nagu ka iga täiskasvanu) väljendab ja tajub armastust kõige paremini ühes viiest „armastuse keelest“, igas suhtes (ka paarisuhtes) tuleb eraldi avastada, kuidas teine inimene armastust tajub.

Probleem tekib siis, kui hoolimata sellest, et vanemad oma lapsi väga armastavad, ei  tunne lapsed ja teismelised seda armastust – selline olukord tekitab käitumisprobleeme ning kahjustab suhteid. Ning küsimus ei ole vanemate siiras soovis lapsele parimat pakkuda, vaid vanematel puudub info, kuidas oma armastust emotsionaalsel tasandil kõige paremini väljendada.

Lastevanemate koolis õpimegi sel korral keeli – saame teada, millised on viis armastuse keelt, kuidas avastada, millist keelt keegi räägib ning kuidas väljendada tingimusteta austust, kiindumust ja pühendumust lapsele mõistetavas keeles nii, et see kajaks lapse hinges vastu ning inspireeriks teda kogu ülejäänud elu. „Keeleõpetaja“ on Järvamaa Rajaleidja keskuse sotsiaalpedagoog Heidi Antons.

###

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) tugirühm

 

Oodatud on kõik, kellel on kodus, koolis või lasteaias ATH laps või ATH tunnustega laps.

29.09  – Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps? Kas tähelepanuhäire, hüperaktiivsus või mõlemad? Diagnoosimine ja ravi.

27.10 – ATH lapse toetamise võimalused. Toimetulek kodus, lasteaias ja koolis.

17.11 – ATH laps ja õppimine. Õppimine kodus – kuidas see õnnestub? Koostöö kooliga. Toimetulek erinevates kooliastmetes.

15.12– ATH laps lasteaias: kodu ja lasteaia koostöö

19.01– ATH laps ja olukorrad väljaspool kodu – külaskäigud sõprade poole, trennid, peod, huviringid, loodusretked, teater, poed ja ostukeskused.

16.02 – ATH lapse allumatus ja agressiivsus. Kuidas sellega toime tulla?

23.03 – ATH lapse enesehinnang ja motivatsioon. Kuidas tõsta lapse enesehinnangut ja säilitada tema motivatsiooni erinevate tegevuste raames?

20.04 – ATH laps ja perekond. Kuidas säästa end ülepingest ja taastuda, et olla hea lapsevanem ja abikaasa/elukaaslane?

18.05– ATH lapse puhkuse ja vaba aja planeerimine.

 

Tugirühma juhib psühholoog Marie Maarend, marie.maarend@rajaleidja.ee, 5885 3653

Tunniplaan

Head suvepuhkust!

Täiendav õppetöö 19. juunini

Leia meid sotsiaalmeediast

Creative Classroom bänner

kiusamisest

ettevkool2

nutilabor

tervist_edendav_kool_logohitsa1eenet_logoProgeTiiger_Logo_horisontaal_EST_web1