Sotsiaalpedagoogi teated lapsevanematele

Järvamaa Rajaleidja kontaktid

* * *

Paides alustab aprillis tegevust Muusikateraapia Keskuse poolt korraldatud
ja läbi viidud Erivajadusega laste vanemate tugigrupp, mis sisaldab endas tervikprogrammina muusikateraapia grupi- ja
individuaalseid seansse ning eel- ja järelkonsultatsioone 8 kuu jooksul.
Programmi toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.
Üksikasjalikum info programmi kohta ja registreerumine kuni 10. aprillini

ELVG Paide

* * *

Järvamaa Rajaleidja keskus kutsub teemaõhtule „Kas minu laps on kooliks valmis?“

Teemaõhtu toimub neljapäeval, 15. veebruaril kell 17.30 – 18.45 Järvamaa Rajaleidja keskuses (Pärnu 54, Paide).

Lapse koolivalmidust võivad mõjutada väga erinevate omaduste ja oskuste koosmõjud. Lisaks sõltub nende omaduste ja oskuste avaldumine suuresti ka last ümbritsevast keskkonnast. Me saame rääkida lapse koolivalmidusest juhul, kui teame, milline on see kool, kuhu laps läheb ning kas kool on valmis lapse vastuvõtmiseks, tema õpikeskkonna kujundamiseks nii, et see vastaks parimal moel areneva lapse omadustele.

Millal on laps valmis kooliminekuks? Mis vahe on kooliküpsusel ja koolivalmidusel? Millal tuleks alustada lapse ettevalmistamist kooliks?

Ootame lapsevanemaid, õpetajaid ja teisi huvilisi antud teemadel kaasa mõtlema ja kaasa rääkima.

Teemaõhtu viivad läbi Järvamaa Rajaleidja keskuse logopeed Külly Kaarjas, eripedagoog Elo Siska, sotsiaalpedagoog Heidi Antons, psühholoog Silva Kärner.

Osalemine teemaõhtul on tasuta.

Osalemiseks palume registreeruda aadressil jarvamaa@rajaleidja.ee või telefonil 58860705 hiljemalt 14.veebruariks või jarvamaa@rajaleidja.ee.

Lisainfo:

Elo Siska
Tel. 5885 3651
elo.siska@rajaleidja.ee

 

Tasuta Paide ATH tugirühm 21.12 kell 17:00

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) sümptomitega laps nõuab teda ümbritsevatelt täiskasvanutelt palju tähelepanu ja energiat, aga ka rahulikku ja järjekindlat käitumist. Seda nii lasteaias, koolis kui kodus. Veel parem, kui kodu ja lasteaed/kool koostööd teevad, et ATH last toetada – ühtsed nõudmised aitavad last. Parim koht kogemuste vahetamiseks on tugirühm, sest kord kuus kokku saada teiste vanemate ja õpetajatega annab kogemusi ja kindlust. Kindlust, et Te ei ole ebaõnnestunud lapsevanem, vaid Teil on puudunud oskused ja teadmised, mida lapsega toimetulekuks on vaja.

ATH tugirühm annab võimaluse kohtuda inimestel, kellel on ATH diagnoosi või selle tunnustega laps kodus, koolis või lasteaias. Rühmas pakutakse nõu ja tuge eelkõige kuulamise ja mõistmisega, räägitakse enda kogemustest ning leitakse koos lahendusi erinevatele muredele. ATH tugirühm on alati avatud uutele liikmetele ja grupis võib osaleda nii kaua kui selleks vajadust nähtakse. Grupi suurus on keskmiselt 5-12 inimest. Tugirühm  on mõeldud õpetajatele, lapsevanematele ja  teistele pereliikmetele, kes igapäevaselt tegelevad ATH lapsega.

Järgmine kohtumine: 21 detsembril kell 17:00 
Teema: ATH lapse suhtlusringkond ja lähedased sõbrad.

Toimumiskoht: ​Paide Täiskasvanute Keskkool, Lai 33, esimese korruse auditoorium, Paide

Tugirühma juhivad: Barbi Valdmann barbi.valdmann@paidegymn.ee ja Birgit Liivakant info@elf.ee

www.elf.ee

*****

Kui laps on väsinud, kui lapsel kaob õpihuvi, kui laps ei taha kooli minna… mida teha?

Neile küsimustele aitavad vastuseid leida Järvamaa Rajaleidja keskuse spetsialistid Heidi, Silva, Elo ja Külly esmaspäeval, 11.septembril kell 17.30.

Lapsevanemad, haridustöötajad, kõik teemast huvitatud inimesed on oodatud küsimuste-vastuste õhtule Järvamaa Rajaleidja keskusesse (Pärnu 54, Paide).

Osalemissoovist palume teada anda hiljemalt 11.septembriks e-posti aadressil maarika.heinaste@rajaleidja.ee või infotelefonil 5886 0705
 

***

Huvitavat lugemist praegustele ja tulevastele lapsevanematele!

Sotsiaalkindlustusameti poolt edastatud Soomest pärit materjal lapsevanemaks olemisest, mis on nüüd valminud kujundatuna eesti keeles.

http://www.e-julkaisu.fi/ensi_ja_turvakotien_liitto/turvalise_lapsepolve_poole/

Tunniplaan

Leia meid sotsiaalmeediast

kiusamisest

ettevkool2

nutilabor

tervist_edendav_kool_logohitsa1eenet_logoProgeTiiger_Logo_horisontaal_EST_web1Erasmus+ väike
embed_badge