Rahvusvaheline strateegiline koostööprojekt

Järva-Jaani Gümnaasium hakkab 2017/18 õa koordineerima rahvusvahelist strateegilise koostööprojekti

Järva-Jaani vallas asuv Järva-Jaani Gümnaasium esitas 2016 aasta märtsikuu lõpus SA Archimedes Erasmus+ strateegilise koostööprojekti taotluse „Developing cooperation between teachers and students in order to raise the quality of different pedagogical methodologies in the areas of culture and democracy“, millega sooviti jätkata koostööd oma sõpruskooliga Rootsist Göteborgist. Täna edastas SA Archimedes Järva-Jaani Gümnaasiumile projekti taotluse rahastamise osas positiivse otsuse.
Projekti sisu
Projekti sisuks on leida koostöös partneritega riiklikus– ja kooliõppekavas sätestatud üldpädevuste nagu kultuur ja demokraatia õpetamiseks parimaid praktikaid, mida saaks tulevikus ise rakendada ning jagada teiste haridusasutustega. Projekti raames täidavad õpilased erinevaid grupitöödest tulenevaid ülesandeid ning esitlevad oma tulemusi nii kaasõpilastele, kui ka kogukonnale.
Projekt kestab kaks aastat ning saab alguse 2017/18 õppeaastal ning projekti tegevustesse on kaasatud mõlemast koolist 3 õpetajat ning 11 õpilast gümnaasiumi astmest. Projekti tegevuse käigus toimuvad õpilaste ja õpetajate vahelised kohtumised nii Järva-Jaanis, kui ka Göteborgis. Esimene kohtumine toimub käesoleva aasta novembris Göteborgis. Järva-Jaanis toimub esimene kohtumine 2018 aasta märtsikuus.
Taotluses esitati projekti eelarveks 46000 eurot, kuid hetke seisuga ei ole SA Archimedes teavitanud, kui suureks osutus projekti eelarve pärast selle hindamist.

Järva-Jaani Gümnaasium

Postitatud Teated

Tunniplaan

Leia meid sotsiaalmeediast

kiusamisest

ettevkool2

nutilabor

tervist_edendav_kool_logohitsa1eenet_logoProgeTiiger_Logo_horisontaal_EST_web1Erasmus+ väike
embed_badge