RAHULOLUKÜSITLUS

osale uuringus

Hea sõber 2. – 6. klassisit!

Viime Eesti laste ja noorte seas läbi küsitluse “Noored noorsootööst”. Selle põhjal tahame Sulle ja kõigile teistele Eesti noortele pakkuda paremaid võimalusi huvitavaks tegevuseks. Sinu vastused aitavad meil seda teha.

Küsitluse leiad aadressilt noorteuuring.ut.ee

Kutsu ka oma vanemad küsitluses osalema! Nende küsimustik asub samal aadressil.

Hea sõber 7. – 12 klassist!

Kas Sa soovid, et Sinu kodukohas oleks palju huvitavaid tegutsemisvõimalusi noortele? Soovid, aktiivselt osaleda tegevustes, mis Sulle meeldivad? Saad sellele kaasa aidata, vastates küsitlusele “Noored noorsootööst”, mida viib Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimisel läbi Tartu Ülikool.

Küsitluse lingi leiad aadressilt noorteuuring.ut.ee.

Kui Sul on täiendavaid küsimusi seoses uuringuga, võta palun ühendust Andu Rämmeriga (e-post andu.rammer@ut.ee, telefon 7 375 931) Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudist.

Lugupeetud lapsevanem!

Tartu Ülikool VIIB Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimisel läbi uuringu „Noored noorsootööst”, mille eesmärgiks on koostada ülevaade 2017. aastal noorsootöö tegevustes osalenud laste ja noorte ning lapsevanemate rahulolust noorte jaoks korraldatavate tegevustega ning selle alusel kavandada noorsootöö edasisi arenguid Eestis ja noorte huvidele vastavate tegevuste rahastamist.

Uuringu raames oleme ette valmistanud veebiküsimustikud eri vanuses õpilastele ja nende vanematele. Loodame, et olete nõus oma arvamust avaldama.

Palume Teid vajadusel abistada ka oma last või lapsi temale mõeldud veebiküsimustiku vastamisel (nt lingi avamisel või vajadusel mõne sõna tähenduse selgitamisel).

Küsitluse lingi leiate aadressilt noorteuuring.ut.ee.

Palun vastake küsimustele oma sellest 2.-9. klassis käivast lapsest lähtuvalt, kelle sünnipäev on aastas kõige varasemal ajal.

Kui Teil on täiendavaid küsimusi seoses uuringuga, võtke palun ühendust Andu Rämmeriga (e-post andu.rammer@ut.ee, telefon 7 375 931). Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudist.

Vastamise eest ette tänades,

Reelika Ojakivi

noorteosakonna juhataja

Haridus- ja Teadusministeerium

***

2017. a.  kevadel viisime läbi rahuloluküsitluse: tulemused on nähtavad – rahulolu tulemused

***

Euroopa Komisjoni uuring üldharidus- ja kutsekoolide digitaalse võimekuse kohta – SELFIE_Report_ISCED3-USGE

***

2017 veebruaris-märtsis viis SA Innove läbi uued katselised rahuloluküsitlused põhikoolide ja gümnaasiumite valimil. Andmeid koguti nii õpilastelt, õpetajatelt kui ka põhikooliõpilaste lapsevanematelt.

Põhikooliastme tagasiside koolile Järva-Jaani Gümnaasium 

Gümnaasiumiastme tagasiside koolile Järva-Jaani Gümnaasium 

***

SA Innove on koostanud raporti meie kooli panuse kohta õpilaste edasi jõudmisesse.

Tagasiside gümnaasiumi panuse kohta – Järva-Jaani Gümnaasium   

***

Hea lapsevanem ja õpilane!

SA Innove korraldas 2017. aasta alguses kõikides Eesti üldhariduskoolides õpilaste rahuloluküsitlusi. Järva-Jaani Gümnaasiumi 8. klassi põhiküsitluse tulemused, millega hinnati õpilaste rahulolu, põhjuseta puudumisi ja koolivägivalla kogemist.

Tagasiside koolile Järva-Jaani Gümnaasium (8. klass)

 

 

 

Leia meid sotsiaalmeediast

kiusamisest

ettevkool2

nutilabor

tervist_edendav_kool_logohitsa1eenet_logoProgeTiiger_Logo_horisontaal_EST_web1Erasmus+ väike
embed_badge