Projektinädal I :õpime läbi tegevuste!

Meie koolis mõeldakse, kuidas muuta tavapärane koolipäev põnevamaks. Võttes aluseks kooli õppekava, milles on loodud võimalus projektiõppe läbiviimiseks, proovime sel õppeaastal ka vastavalt toimida. Nii on planeeritud rida tegevusi töötubadesse kooliastmete kaupa.

PROJEKTINÄDALA EESMÄRK: Lõimida õppeained läbivate teemade kaudu tervikuks (kunst, tehnoloogia ja matemaatika jt) arvestades jõuluootuste aja algust ning kodanikupäevaga lõppenud eelnevat töönädalat

TULEMUS: Jõuludeks on koolimaja kaunistatud lähtuvalt õpipädevusest, ettevõtlikkuspäedevusest ja kultuuripädevusest

LISAVÄÄRTUS: Õpilased oskavad anda tagasisidet ettekannete abil kodanikuühiskonna kultuurist jõulude eel; kooli kaunistamiseks valmistataud ehted on ise meisterdatud ja üles riputatud

VÄLJUND: Osalemine projektipõhisel  koostöönädalal annab õpilasele ühe arvestusliku hinde tunnistusele

NB! Kui õpilane on haige, tuleb sellest teatada klassijuhatajat otsekohe. Sel juhul jääb projektinädala arvestus välja panemata. Kui õpilane puudub mõjuva põhjuseta, on projektinädala tulemuseks MA (mittearvestatud). Kõik, kes osalevad erinevates töörühmades vastavalt gruppi kuulumisele, saavad projektinädalal osalemise eest tunnistusele arvestuse (A), kuna kolmel päeval toimuvad tegevused tundidajast.

GRUPPIDE MOODUSTAMINE

Gruppidesse jaotuvad õpilased kooliastmete kaupa ning selle jagamisega tegelevad klassijuhatajad ning kooliastme töörõhma juht. Ühes grupis on  õpilasi  igast vastava kooliastme klassist. Tegevused toimuvad vastavalt gruppide tegevusplaanile (vt projektinädala plaan).

Esmaspäeval, 28.11.2016 külalised klassides:  I kooliastmel on  kohtumine näitleja ja lapsevanema Kersti Tombakuga; II kooliastmes räägib kodanikuühendustest Järva-Jaanis õppejuht, kodanikupäeva aumärgi omanik Silva Kärner.

NB! Teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval  ei helistata tunnikella. Tegevused tegelusrühmades. Koolilõuna tavalisel ajal.

Reedel ainetunnid vastavalt plaanile vahelduvalt kokkuvõtetega nädalast.

Siseturvalisuse õpilased viibivad projektinädalal Rootsis, külas Bernadotteni sõpruskoolis.

 

 

Postitatud Teated

Tunniplaan

Leia meid sotsiaalmeediast

kiusamisest

ettevkool2

nutilabor

tervist_edendav_kool_logohitsa1eenet_logoProgeTiiger_Logo_horisontaal_EST_web1Erasmus+ väike
embed_badge