Rahvusvaheline strateegiline koostööprojekt

Järva-Jaani Gümnaasium hakkab 2017/18 õa koordineerima rahvusvahelist strateegilise koostööprojekti

Järva-Jaani vallas asuv Järva-Jaani Gümnaasium esitas 2016 aasta märtsikuu lõpus SA Archimedes Erasmus+ strateegilise koostööprojekti taotluse „Developing cooperation between teachers and students in order to raise the quality of different pedagogical methodologies in the areas of culture and democracy“, millega sooviti jätkata koostööd oma sõpruskooliga Rootsist Göteborgist. Täna edastas SA Archimedes Järva-Jaani Gümnaasiumile projekti taotluse rahastamise osas positiivse otsuse.
Projekti sisu
Projekti sisuks on leida koostöös partneritega riiklikus– ja kooliõppekavas sätestatud üldpädevuste nagu kultuur ja demokraatia õpetamiseks parimaid praktikaid, mida saaks tulevikus ise rakendada ning jagada teiste haridusasutustega. Projekti raames täidavad õpilased erinevaid grupitöödest tulenevaid ülesandeid ning esitlevad oma tulemusi nii kaasõpilastele, kui ka kogukonnale.
Projekt kestab kaks aastat ning saab alguse 2017/18 õppeaastal ning projekti tegevustesse on kaasatud mõlemast koolist 3 õpetajat ning 11 õpilast gümnaasiumi astmest. Projekti tegevuse käigus toimuvad õpilaste ja õpetajate vahelised kohtumised nii Järva-Jaanis, kui ka Göteborgis. Esimene kohtumine toimub käesoleva aasta novembris Göteborgis. Järva-Jaanis toimub esimene kohtumine 2018 aasta märtsikuus.
Taotluses esitati projekti eelarveks 46000 eurot, kuid hetke seisuga ei ole SA Archimedes teavitanud, kui suureks osutus projekti eelarve pärast selle hindamist.

Järva-Jaani Gümnaasium

Postitatud Teated

Ootame Sind Järva-Jaani Gümnaasiumisse

19959019_1925273344355405_9148280975238824514_n

Postitatud Teated

DOKUMENTIDE VASTUVÕTT

Järva-Jaani Gümnaasiumi kantselei on avatud  dokumentide vastuvõtuks

26.-30.06 kell 8.00- 13.00

09.08 – 25.08 kell 8.00- 13.00

Kontakt 3863386 . Avaldusvormid menüüs KOOLI SISSEASTUMINE

Postitatud Teated

LÕPUAKTUSED JÄRVA-JAANIS

21. juunil toimuvad Järva-Jaani Gümnaasiumi lõpuaktused kultuurimajas

kell 16.00 põhikoolile

IMGP3417

kell 18.00 gümnaasiumile

IMGP3630

Postitatud Teated

Järva-Jaani tänavalaat 3. juuni – olime pildil!

18813937_1447420335315577_7976112622042153065_n[1]

Postitatud Teated

29. mail IX KOOLIOLÜMPIAMÄNGUD

 

HEA TAHTE MÄNGUD

 

SPORDIME TERVISE HEAKS!

8.00- 8.15 Kogunemine (ilma jalgratasteta!) alevi platsil. Rivistumine.

8.15 Olümpiamängude avamine valla kaardi juures.  

Olümpiamängude lipp

Olümpiatule üleandmine

Direktori ja vallavanema tervitus

Etteasted  (IV ja V klass)

Sportlase vanne ja kohtuniku vanne

RONGKÄIK KASEKOPLISSE

Rongkäigu ette asuvad  tuli, logo, lipp, seejärel  kohtunikud ja  külalised  ning  klassid koos klassijuhatajaga

VÕISTLUSPÄEV KASEKOPLIS

* tule süütamine tuleurnis

* lipu heiskamine

* soojendusjooks

OLÜMPIASTARDID kell 9.00, igale alale on klassil 20 minutit.

Igaüks võistleb vähemalt neljal alal, kogudes nii punkte endale ja klassile. 

  • 60 m jooks
  • 300 m (I-VI kl); 600 m (VII- XI kl)
  • hoota kaugus I- III kl; kaugushüpe IV-XI kl
  • pallivise I- VI; kuulitõuge  VII- XI
  • hantlid I-VI kl; sangpomm VII- XI kl
  • kivivise kilbi pihta I- VI kl; noolevise VII- XI kl
  • kukepoks
  • köievedu kooliastmeti, klassi võistkonnas 8 võistlejat
  • teatejooks kooliastmeti, klassi võistkonnas 10 võistlejat
  • vikervõistlused

Võistlemine toimub vastavalt ajagraafikule.

 

 

 

Postitatud Teated

9. klassi tutipäev 26. mail 2017. Tuult tiibadesse ja edu eksamitel!

IMGP2331

Postitatud Teated

Kooli jõudsid kauaoodatud robotid: BeeBotid ja OzoBotid

Postitatud Teated

Tulevane 1. klass koolimajas

Tulevane 1. klass käis täna koolimajaga tutvumas. Klassijuhatajatunnis saadi omavahel tuttavaks. Praegune 1.klass esitas näidendi „Kaksteist kuud“. Koos viidi läbi mõned laulumängud ja maiustati. Lõpetuseks tehti ekskursioon koolimajas.

IMG_20170503_114415

Postitatud Teated

Alice kogemus Aravete Keskkoolis

18052565_121875791692968_1612126353_n

Õpilasvahetus

Postitatud Teated

Tunniplaan

Leia meid sotsiaalmeediast

Creative Classroom bänner

kiusamisest

ettevkool2

nutilabor

tervist_edendav_kool_logohitsa1eenet_logoProgeTiiger_Logo_horisontaal_EST_web1Erasmus+ väike