ÕPILASESINDUS

Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna. Kooli õpilaskonnal on õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt, kooskõlas seaduste ja seaduse alusel antud õigusaktidega, õpilaselu küsimusi.

Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega. Õpilasesindus lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest. 

Õpilasesinduse moodustamise kord, õpilasesinduse õigused, kohustused ja vastutus ning töökord sätestatakse õpilasesinduse põhimääruses (vt Dokumendid- koostöö huvigruppidega). 

Järva-Jaani Gümnaasiumi õpilasesindus koguneb regulaarselt aulasse teisipäeviti pärast kolmandat tundi, et arutada olulisi küsimusi ja tegevusplaane.

Õpilasesinduse põhimäärus

Õpilasesinduse liikmed

Kaisa Susi   XII klass

Maris Susi  XII klass

Greete Lepanurm XI klass, õpilasesinduse protokollija

Timofei Shapovalov X klass

Marili Mets        X klass, õpilasesinduse esindaja hoolekogus

Anna- Marie Kellner    IX klass, õpilasesinduse asepresident

Stella- Maria Link        IX klass

Elly Paju            VIII klass

Elen Pruuli         VIII klass, õpilasesinduse president

Merilin Võti         VII klass

Melani Arusalu      VII klass, õpilasesinduse esindaja hoolekogus

Mehis Rannaveer VI klass

Heidy Rõõmusaar VI klass

 

 

Tunniplaan

Leia meid sotsiaalmeediast

Creative Classroom bänner

kiusamisest

ettevkool2

nutilabor

tervist_edendav_kool_logohitsa1eenet_logoProgeTiiger_Logo_horisontaal_EST_web1Erasmus+ väike