ÕPIABI

Õpiabi on õpilase arengu toetamiseks suunatud eripedagoogilise või logopeedilise  abi osutamine, õpilase õpetamine kuni 6 õpilasega rühmas / klassis,  et luua vajalikud tugiteenused õpilastele, kellele neid ei ole võimalik tagada tavaklassis. 

Järva-Jaani Gümnaasiumis on õpiabi tunnid tunniplaanis koormusnormi ületavad tunnid ning õpiabi saavad vaid need õpilased, kelle vanemad on andnud selleks kirjaliku nõusoleku.

IAKaart

ARENGUVESTLUSE TULEMUSED

 

Tunniplaan

Leia meid sotsiaalmeediast

kiusamisest

ettevkool2

nutilabor

tervist_edendav_kool_logohitsa1eenet_logoProgeTiiger_Logo_horisontaal_EST_web1Erasmus+ väike
embed_badge