Lugupeetud õpilased, lapsevanemad, vilistlased ja õpetajad

Taaskord on üks aastaring täis saamas. 2017 aasta on meie kõigi jaoks olnud ütlemata edukas- õpilaste arv koolis on kasvanud, noored õpetajad on tulnud kooli tööle, õppekasvatustöös rakendatakse muutunud õpikäsitlust ja digivahendeid ning meie kool on kenasti Eesti haridusmaastikul nähtaval.

Kõige suuremateks saavutusteks möödunud aastal peaksin ma siiski Järva-Jaani Gümnaasiumi arengukava aastateks 2018-2021 valmimist, 6.-9.klassi neidude maakondlike ja üle-Eestilise saalihoki turniiri võitusid, 6.-9.klassi poiste jalgpalli maakondliku meistrivõistluse 3. kohta, ainevõistlustel ja –olümpiaadidel saavutatud I-III kohtasid. Samamoodi on meie õpilased saavutanud üle Eestilistel võistlustel auhinnalisi kohtasid maadluses. See annab kindluse, et meie õpilased on arendatud igakülgselt.

Olgugi, et ma ei ole riigieksamite tulemustele orienteeritud koolijuht, siis ütlemata hea meel oli tõdeda, et Järva-Jaani Gümnaasium on teinud riigieksamite alusel moodustuvas koolide pingereas 60 kohalise tõusu. Me kuulume top 100 koolide nimistusse. Ei saa siinkohal mainimata jätta, et Järva-Jaani Gümnaasiumi tulemused on alati arvestatud koos meie kaugõppeosakonna tulemustega. Seda enam on mul kindlus, et me teeme asju õigesti.

Et sellised märkimisväärsed muudatused meie koolis on aset leindud, soovin ma tänada meie õpetajaid, kes tahavad ning suudavad muutunud õpikäsitlust oma ainetundides rakendada. Tänan lapsevanemaid, kes on usaldanud kooli juhti, juhtkonda ja õpetajaid uute ning põnevate ettevõtmiste rakendamisel ning uute arengusuundade seadmisel. Tänan ka meie vilistlasi, kes ei pea paljuks oma kooli külastada ning hoida meid kursis oma tänaste tegevustega ja on alati valmis kooli üritustel kaasa lööma.

Tänan meie erinevaid koostööpartnereid:

  • Paide Politseijaoskonda, Järvamaa päästepiirkonda, Tartu vanglat ja Tartu Ülikooli Pärnu kolledžit, kellega koostöös saame korraldada siseturvalisuse ja turismiõppe valikkursuseid;
  • Järva-Jaani kultuurimaja, Noortekeskust, Päevakeskust ja MTÜ´d Saagu Valgus, kellega koostöös on tagatud meie laste mitmekülgne huvitegevus ja ürituste korraldamine;
  • Tänaseks Järva vallaks ühinenud Järva-Jaani vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmeid, kellega üheskoos oleme suutnud tagada kvaliteetse hariduse andmise kõikides kooliastmetes säilitada;
  • SA Järvamaa Arenduskeskust, kellega koostöös on saanud Järva-Jaani Gümnaasiumist ettevõtlik kool;
  • Ning tänan ka kõiki teisi koostööpartnereid, kellega koostöös oleme suutnud edendada hariduse jätkusuutlikust Järva-Jaanis.

Soovin kõikidele õpilastele, õpetajatele, vilistlastele, lastevanematele ja koostööpartneritele häid jõule ning ilusat aastavahetust. Loodan, et Teie uue aasta soovid on lennukad ja ning, et nad kindlasti täituksid.

Järva-Jaani Gümnaasiumi nimel

Raigo Prants

direktor

Postitatud Teated

Tunniplaan

Leia meid sotsiaalmeediast

kiusamisest

ettevkool2

nutilabor

tervist_edendav_kool_logohitsa1eenet_logoProgeTiiger_Logo_horisontaal_EST_web1Erasmus+ väike
embed_badge