Koolivaheajad ja õppeperioodid

2016/2017. õppeaasta

Õppeaasta jaguneb õppeveerandideks, millele järgneb koolivaheaeg. õpilaste hindamine toimub põhikoolis trimestrite järgi:

KOOLIVAHEAJAD

Sügisvaheaeg       22.10-30.10.2016

Jõuluvaheaeg      23.12.2016- 08.01.2017

Kevadvaheaeg     18.03- 26.03.2017

Suvevaheaeg       07.06.-31.08.2017

TRIMESTRID 2016/17

  • 01.09- 02.12. 2016          
  • 05.12.16- 10.03.2017      
  • 13.03.- 02.06.2017          

Vahenädalad, mida kasutatakse vastavalt tunniplaanile õppe mitmekesistamiseks erinevate ürituste ja integratsioonivõimalustega, väljasõitudeks, õppekäikudeks jms,  aga ka võlgade likvideerimisks:

28.11.16- 02.12.16; 06.03-10.03.17; 29.05- 02.06.17

Gümnaasiumis toimub kursustepõhine hindamine

Kursusehinnete periood gümnaasiumis  lõpeb iga 35 ainetunni järel, sõltuvalt tunniplaanis olevatest tundide arvust. Üldjuhul arvestatakse hinnete väljapanemisel nädalatundide arvuga õppeaastas.

1 tund nädalas: 02.06.17

2 tundi nädalas: 20.01 ja 02.06.17

3 tundi nädalas: 02.12.16, 10.03, 02.06.17

4 tundi nädalas: 04.11.16, 20.01.17, 31.03.17, 02.06.17

5 tundi nädalas – 21.10, 16.12, 17.02, 13.04, 02.06.17

Kui ühe ainekursuse periood on koondunud teatud ajale, pannakse hinne välja pärast kohustuslike tundide arvu (max 35 tundi).

Leia meid sotsiaalmeediast

Creative Classroom bänner

kiusamisest

ettevkool2

nutilabor

tervist_edendav_kool_logohitsa1eenet_logoProgeTiiger_Logo_horisontaal_EST_web1