Koolivaheajad ja õppeperioodid

2017/2018. õppeaasta

Õppeaasta jaguneb õppeveerandideks, millele järgneb koolivaheaeg. õpilaste hindamine toimub põhikoolis trimestrite järgi:

KOOLIVAHEAJAD

Sügisvaheaeg      21.10.17 – 29.10.2017

Jõuluvaheaeg      23.12.17 – 07.01.2018

Kevadvaheaeg     17.03.18 – 25.03.2018

Suvevaheaeg       05.06.18 – 31.08.2018

TRIMESTRID 2017/2018

  • 01.09.17 – 24.11.2017          
  • 27.11.17 – 02.03.2018      
  • 05.03.18 – 01.06.2018         

Vahenädalad, mida kasutatakse vastavalt tunniplaanile õppe mitmekesistamiseks erinevate ürituste ja integratsioonivõimalustega, väljasõitudeks, õppekäikudeks jms,  aga ka võlgade likvideerimisks:

20.11.17 –  24.11.17; 12.03.18 – 16.03.18; 28.05 – 01.06.18

Gümnaasiumis toimub kursustepõhine hindamine

Kursusehinnete periood gümnaasiumis  lõpeb iga 35 ainetunni järel, sõltuvalt tunniplaanis olevatest tundide arvust. Üldjuhul arvestatakse hinnete väljapanemisel nädalatundide arvuga õppeaastas.

1 tund nädalas: 01.06.18

2 tundi nädalas: 19.01.18 ja 01.06.18

3 tundi nädalas: 24.11.17, 02.03.18, 01.06.18

4 tundi nädalas: 03.11.17, 19.01.18, 29.03.18, 01.06.18

5 tundi nädalas:  20.10.17, 15.12.17, 16.02.18, 20.04.18, 01.06.18

Kui ühe ainekursuse periood on koondunud teatud ajale, pannakse hinne välja pärast kohustuslike tundide arvu (max 35 tundi).

Tunniplaan

Leia meid sotsiaalmeediast

kiusamisest

ettevkool2

nutilabor

tervist_edendav_kool_logohitsa1eenet_logoProgeTiiger_Logo_horisontaal_EST_web1Erasmus+ väike
embed_badge