Koolivaheajad ja õppeperioodid

2016/2017. õppeaasta

Õppeaasta jaguneb õppeveerandideks, millele järgneb koolivaheaeg. õpilaste hindamine toimub põhikoolis trimestrite järgi:

KOOLIVAHEAJAD

Sügisvaheaeg       22.10-30.10.2016

Jõuluvaheaeg      23.12.2016- 08.01.2017

Kevadvaheaeg     18.03- 26.03.2017

Suvevaheaeg       07.06.-31.08.2017

TRIMESTRID 2016/17

  • 01.09- 02.12. 2016          
  • 05.12.16- 10.03.2017      
  • 13.03.- 02.06.2017          

Vahenädalad, mida kasutatakse vastavalt tunniplaanile õppe mitmekesistamiseks erinevate ürituste ja integratsioonivõimalustega, väljasõitudeks, õppekäikudeks jms,  aga ka võlgade likvideerimisks:

28.11.16- 02.12.16; 06.03-10.03.17; 29.05- 02.06.17

Gümnaasiumis toimub kursustepõhine hindamine

Kursusehinnete periood gümnaasiumis  lõpeb iga 35 ainetunni järel, sõltuvalt tunniplaanis olevatest tundide arvust. Üldjuhul arvestatakse hinnete väljapanemisel nädalatundide arvuga õppeaastas.

1 tund nädalas: 02.06.17

2 tundi nädalas: 20.01 ja 02.06.17

3 tundi nädalas: 02.12.16, 10.03, 02.06.17

4 tundi nädalas: 04.11.16, 20.01.17, 31.03.17, 02.06.17

5 tundi nädalas – 21.10, 16.12, 17.02, 13.04, 02.06.17

Kui ühe ainekursuse periood on koondunud teatud ajale, pannakse hinne välja pärast kohustuslike tundide arvu (max 35 tundi).

Tunniplaan

Head suvepuhkust!

Täiendav õppetöö 19. juunini

Leia meid sotsiaalmeediast

Creative Classroom bänner

kiusamisest

ettevkool2

nutilabor

tervist_edendav_kool_logohitsa1eenet_logoProgeTiiger_Logo_horisontaal_EST_web1