Kool täna

KOOLI MISSIOON

Oleme  avatud ja tolerantsed laste arenguks vajalike tingimuste loomisel ja nende rakendamisel.

KOOLI VISIOON

Meie omanäoline kool on rahvusliku vaimsuse ja kultuuri kandjaks, tagades kvaliteetse ning  võimetekohase hariduse igale lapsele.

VÄÄRTUSED

Usaldus– töötame pühendumuse ja vastutustundega, toetume õpetamisel kaasaegsetele õpetamisviisidele, oleme järjekindlad oma tegemistes ning turvalise õpikeskkonna loojad.

Koostöö ühise eesmärgi nimel töötades aitame kaasa õpilaste arengule, olles avatud, sõbralikud, sallivad ja üksteisest lugupidavad.

Ratsionaalsus otsime lahendusi, tagamaks eesmärkide saavutamise võimalikult säästlikul viisil. Suhtume positiivselt oma tööülesannetesse, oleme teadmishimulised, uuendusmeelsed ja loovad.

Tähelepanelikkus– märkame igaüht oma kõrval, mis võimaldab tegeleda nii andekate ja  kui ka nõrgemate õpilastega.

 

SÜMBOOLIKA

Järva-Jaani kooli logo on öökull, kes istub avatud raamatu peal. Kuna kool asub looduslikult kauni looduspargi Kasekopli läheduses, siis on märgatud alevi selles piirkonnas  kodukakkude elutegevust, mistõttu on see lind, rahvapärase nimetusega öökull, võetud meie kooli sümboliks 1985. aastal, kui Järva-Jaanis tähistati  talurahvakooli asutamise 300. aastapäeva. Öökulli on peetud ka tarkuse sümboliks. Raamat seevastu sümboliseerib tarkusevalgust, mida saab ammutada õpikutest ja teatmeteostest. Logo autoriks on õpetaja Mati Tamm.

logojj

logo

Järva-Jaani kooli lipp on kahe värviga. Valgel taustal on kooli logo, sinisel poolel kooli nimi: Järva-Jaani kool 1685. Lipukangast ääristavad valged narmad. Kooli lippu kasutatakse kooli aktustel jateistel  pidulikel kooli üritustel.

Õppimine gümnaasiumiastmes

Järva-Jaani gümnaasiumisse vastuvõtmise kord 2017

 

Tunniplaan

Leia meid sotsiaalmeediast

kiusamisest

ettevkool2

nutilabor

tervist_edendav_kool_logohitsa1eenet_logoProgeTiiger_Logo_horisontaal_EST_web1Erasmus+ väike
embed_badge