KAUGÕPE

NB! Esmaspäeval, 20.11.2017 EI TOIMU EESTI KEELE JAS INGLISE KEELE TUNDE, KUNA ÕPETAJAD VIIBIVAD KOOLITUSEL. SAMAL PÕHJUSEL EI OLE TEISIPÄEVAL PEREKONNAÕPETUSE TUNDI JA PÕHIKOOLI KUNSTIÕPETUST

2017. aastal alustas JJG kaugõppeosakond tööd 4. septembril kell 17.00

Kaugõppeosakonnas toimub õppetöö kolmel päeval nädalas õhtuti kell 17.00- 20.30, õppetöö on sügisesel vaheajal (kui ei sõlmita iseseisva töö kokkuleppeid),  kuid jõuluvaheaeg ja kevadvaheaeg  on kaugõppes samuti vabad. 

Sügisvaheaeg päevakooli õpilastele 21.10- 29.10.2017; jõuluavaheaeg  kõigile 23.12.17- 07.01.2018; kevadvaheaeg 17.03- 25.03.2018 ning kaugõppes lõpevad tunniplaanijärgsed tunnid 30. mail 2018, kuid järelvastamised ja võlgnevuste likvideerimine on võimalik õpetajatega kokkuleppel 04.06 kuni 15.06.2018. 

Mittestatsionaarses õppevormis saab õppida iseenda valikute alusel, kuid gümnaasiumi lõpetamiseks peab olema sooritatud vähemalt 72 kohustuslikku ja valikkursust. Tunnid toimuvad kolmes õppegrupis G1 (X klass), G2 (XI klass) ja G3 (XII klass). Võetakse vastu ka 17-aastaseid õpilasi põhikooli lõpetamiseks, kellele koostatakse individuaalne õppekava.

Esmaspäeviti toimuvad inglise keele, vene keele, eesti keele ning kirjanduse tunnid;

Teisipäeviti toimuvad matemaatika, inimeseõpetuse (psühholoogia ja perekonnaõpetus) ning kunsti- ja muusikaajaloo ja saksa keele  tunnid ning antakse konsultatsiooni uurimistöö koostamiseks, mis on üks koolilõpueksam.

Kolmapäeviti toimuvad geograafia, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse, keemia ja bioloogia tunnid.

Õpilastel on võimalik liituda õppetööga kogu õppeaasta jooksul. Õpilastele kehtivad kõik seadused õppepuhkuse saamiseks.

Dokumentide vastuvõtt päevasel ajal kooli kantseleis kl 8.00- 15.00 ja õppetööpäevadel teisipäeviti kell  17.00 – 20.00

Info Silva Kärnerilt, renraks@gmail.com, 5153638.

TUNNIPLAAN 2017/2018

ESMASPÄEV

AEG

Põhikooli IX klass

G1

G2

G3

 

Tund 45 min

Konsultatsiooni-tund  30 min

Konsultatsiooni-tund  30 min

Konsultatsiooni-tund  30 min

16.15-17.00

E ja Ki (Eksam)

 

 

 

17.00

Vene k

Vene k

Eesti keel

Eesti keel (Eksam)

17.30

Inglise keel

Inglise keel

Eesti keel

Eesti keel (Eksam)

18.00

 

Inglise keel

Kirjandus

Kirjandus

18.30

 

Eesti keel

Inglise keel

Inglise keel (Eksam)

19.00

 

Eesti keel

Inglise keel

Inglise keel (Eksam)

19.30 – 20.00

 

Kirjandus

Vene keel

Vene keel

 

TEISIPÄEV

AEG

Põhikooli IX klass

G1

G2

G3

 

Tund 45 min

Konsultatsiooni-tund  30 min

Konsultatsiooni-tund  30 min

Konsultatsiooni-tund  30 min

15.30-16.15

Fü ja Matem (Eksami aine)

 

 

 

16.15-17.00

Ku / Mu

 

 

 

17.00

 

Füüsika

Saksa keel

Uurimistöö (Eksam)

17.30

 

Matem

Perek/Psühhol

Perek/ Psühhol

18.00

 

Matem

Perek/ Psühhol

Perek/Psühhol

18.30

 

Kunstiajalugu

Füüsika

Füüsika

19.00

 

Muusikaajalugu

Matem

Matem (Eksam)

19.30-20.00

 

 

Matem

Matem (Eksam)

20.00-20.30

 

Klassijuhataja

Klassijuhataja

Klassijuhataja

 

KOLMAPÄEV

AEG

Põhikooli IX klass

G1

G2

G3

 

Tund 45 min

Konsultatsiooni-tund  30 min

Konsultatsiooni-tund  30 min

Konsultatsiooni-tund  30 min

14.40- 15.25

Biol/ Ke

 

 

 

15.30-16.15

Geogr

 

 

 

16.15-17.00

Ajal/ Ühisk (Eksam)

 

 

 

17.00

 

Keemia

Ajalugu

Ajalugu

17.30

 

Keemia / Loodus

Ajalugu

Ajalugu

18.00

 

Ajalugu

Biol

Biol

18.30

 

Ajalugu

Biol

Biol

19.00

 

Geogr

Geogr

Ühiskond (Eksam)

19.30-20.00

 

Geogr

Geogr

Ühiskond (Eksam)

 

 

Tunniplaan

Leia meid sotsiaalmeediast

Creative Classroom bänner

kiusamisest

ettevkool2

nutilabor

tervist_edendav_kool_logohitsa1eenet_logoProgeTiiger_Logo_horisontaal_EST_web1Erasmus+ väike