KAUGÕPE

Kõik, kes on mingil põhjusel katkestanud õppimise, saavad jätkata sobiva graafiku alusel mistahes ajal. 

Kaugõppeosakonnas toimub õppetöö kolmel päeval nädalas õhtuti kell 17.00- 20.00, õppetöö on sügisesel vaheajal (kui ei sõlmita iseseisva töö kokkuleppeid),  kuid jõuluvaheaeg ja kevadvaheaeg  on kaugõppes samuti vabad. 

Kaugõppes lõpevad tunniplaanijärgsed tunnid 30. mail 2018, kuid järelvastamised ja võlgnevuste likvideerimine on võimalik õpetajatega individuaalsel kokkuleppel  kuni 15.06.2018. 

Mittestatsionaarses õppevormis saab koostada iseendale sobiva õppimisplaani ning lähtuda õppida valikutest ja võimalustest arvestustöid sooritada, kuid gümnaasiumi lõpetamiseks peab olema vastatud vähemalt 72 kohustuslikku ja valikkursust.

Tunnid toimuvad kolmes õppegrupis G1 (X klass), G2 (XI klass) ja G3 (XII klass).

Võetakse vastu ka 17-aastaseid õpilasi põhikooli lõpetamiseks, kellele koostatakse individuaalne õppekava. 

Esmaspäeviti toimuvad inglise keele, vene keele, eesti keele ning kirjanduse tunnid;

Teisipäeviti toimuvad matemaatika, inimeseõpetuse (psühholoogia ja perekonnaõpetus) ning kunsti- ja muusikaajaloo ja saksa keele  tunnid ning antakse konsultatsiooni uurimistöö koostamiseks, mis on üks koolilõpueksam.

Kolmapäeviti toimuvad geograafia, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse, keemia ja bioloogia tunnid. Õpilastele kehtivad kõik seadused õppepuhkuse saamiseks.

Dokumentide vastuvõtt päevasel ajal kooli kantseleis kl 8.00- 15.00 ja õppetööpäevadel teisipäeviti kell  17.30 – 20.00. Õpilastel on võimalik liituda õppetööga kogu õppeaasta jooksul.

Riigieksamitele registreerimine toimub õpilase enda poolt  igal aastal kuni 20. jaanuarini  aadressil http://haridusinfo.innove.ee/et/riigieksamid/registreerimine

Põhikooli lõpetajad peavad teatama oma kolmanda valikeksami  kooli juhtkonnale hiljemalt 1. veebruariks.

Info Silva Kärner, renraks@gmail.com, 5153638

2018. aastal toimuvad kooli lõpuaktused 22.06 kell 16.00 põhikoolile ja 18.00 gümnaasiumile.

ESMASPÄEV

AEG

Põhikooli IX klass

G1

G2

G3

 

Tund 45 min

Konsultatsiooni-tund  30 min

Konsultatsiooni-tund  30 min

Konsultatsiooni-tund  30 min

16.15-17.00

E ja Ki (Eksam)

 

 

 

17.00

Vene k

Vene k

Eesti keel

Eesti keel (Eksam)

17.30

Inglise keel

Inglise keel

Eesti keel

Eesti keel (Eksam)

18.00

Ingl keel

Inglise keel

Kirjandus

Kirjandus

18.30

 

Eesti keel

Inglise keel

Inglise keel (Eksam)

19.00

 

Kirjandus

Inglise keel

Inglise keel (Eksam)

19.30 – 20.00

 

 

Vene keel

Vene keel

 

TEISIPÄEV

AEG

Põhikooli IX klass

G1

G2

G3

 

Tund 45 min

Konsultatsiooni-tund  30 min

Konsultatsiooni-tund  30 min

Konsultatsiooni-tund  30 min

15.30-16.15

Fü ja Matem (Eksam)

 

 

 

16.15-17.00

Ku / Mu

 

 

 

17.00

 

Füüsika

Füüsika

Füüsika

17.30

 

Psühho

Psühhol

Matem

18.00

 

Psühhol

Psühhol

Matem

18.30

 

Matem

Matem

Uurimine

19.00

 

Matem

Matem

Matem (Eksam)

19.30-20.00

 

Kunst

Matem

Matem (Eksam)

20.00-20.30

 

Muusika

 

 

 

KOLMAPÄEV

AEG

Põhikooli IX klass

G1

G2

G3

 

Tund 45 min

Konsultatsiooni-tund  30 min

Konsultatsiooni-tund  30 min

Konsultatsiooni-tund  30 min

14.30- 15.25

Biol/ Ke

 

 

 

15.30-16.15

Geogr

 

 

 

16.15-17.00

Ajal/ Ühisk (Eksam)

 

 

 

17.00

 

Keemia

Ajalugu

Ajalugu

17.30

 

Keemia / Loodus

Ajalugu

Ajalugu

18.00

 

Ajalugu

Biol

Biol

18.30

 

Ajalugu

Biol

Biol

19.00

 

Geogr

Geogr

Ühiskond (Eksam)

19.30-20.00

 

Geogr

Geogr

Ühiskond (Eksam)

 

Tunniplaan

Leia meid sotsiaalmeediast

kiusamisest

ettevkool2

nutilabor

tervist_edendav_kool_logohitsa1eenet_logoProgeTiiger_Logo_horisontaal_EST_web1Erasmus+ väike
embed_badge