Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks parimate tingimuste loomisel.

Järva-Jaani Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Järva-Jaani Gümnaasiumi hoolekogu koosseis

Hille Nugis – lastevanemate esindaja III kooliaste, hoolekogu esimees

Katrin Nurmetalo – õppenõukogu esindaja

Ilme Vasenkova- lastevanemate esindaja IV kooliaste, sekretär

Silvia Nilbe – lastevanemate esindaja II kooliaste

Urmo Kütismaa – lastevanemate esindaja I kooliaste

Meelis Mändla – vallavolikogu esindaja

Greete Treial – õppenõukogu esindaja

Agnes Kaio – õppenõukogu esindaja

Ülle Vaas – vilistlaste esindaja

Marili Mets – gümnaasiumi õpilaste esinda

Melani Arusalu- põhikooli õpilaste esindaja

Hoolekogu tööplaan

Hoolekogu külastas Viljandi Riigigümnaasiumi

 

 

Tunniplaan

Leia meid sotsiaalmeediast

Creative Classroom bänner

kiusamisest

ettevkool2

nutilabor

tervist_edendav_kool_logohitsa1eenet_logoProgeTiiger_Logo_horisontaal_EST_web1Erasmus+ väike