Arenguvestlused õpetajatega

Arenguvestlused õpetajatega toimuvad jooksva õppeaasta kevadperioodil õpetaja eneseanalüüsi küsimuste alusel.

Õpetajate eneseanalüüs om atöö tulemuslikkusest koosneb järgmistest osadest: 

1. Õppetöö tulemuste analüüs (kooliastmeti väga hästi  ja hästi õppivaid õpilasi, puudulikult  hinnatud õpilasi, täiendavale õpprtööe jäetud õpilasi ja nende võimlused oma tulemusi parandada)

2. Olümpiaadideks ja ainevõistlusteks ettevalmistataud õpilasi, nende tulemuslikkus

3. Juhendatud loov- või uurimistöd. Retsenseeritud loov ja uurimistöid

4. Uue õppevara loomine, IT vahendite kasutamine ainetundides, metoodilised võtted, mida võiks jagada kolleegidele

5. Koolitustest osavõtt ja soovid

6. Kooli ürituste, tähtpäevade tähistamise  jms  korraldamine ja osalemine. Õpilaste ettekanneteks valmistumine 

7. Südamelt ära. Probleemid ja tähelepanekud, mis võiks olla teisiti 

8. Klassijuhatajatel ülevaade  arenguvestlustest lapsevanema ja õpilastega, klassiga korraldatud tegevused jms

Tunniplaan

Leia meid sotsiaalmeediast

kiusamisest

ettevkool2

nutilabor

tervist_edendav_kool_logohitsa1eenet_logoProgeTiiger_Logo_horisontaal_EST_web1Erasmus+ väike
embed_badge